ประกันภัยรถยนต์ 3+ Care

 

ประกันภัยรถยนต์ 3+ Care

 

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
รถเก๋ง + รถกระบะ
รหัส 110 + 320
รถตู้โดยสาร
รหัส 210
จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่และโดยสาร)
5 ที่นั่ง
5 ที่นั่ง
 
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (บาท/คน)
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
500,000
10,000,000
500,000
10,000,000
1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
1,000,000
1,000,000
 
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน
2.1 กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท/ครั้ง)
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
2.2 กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** (บาท/ครั้ง)
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
 
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
100,000
100,000
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
100,000
100,000
3.3 หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)
200,000
200,000
 
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
1. การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน
10,000/ปี
10,000/ปี
2. เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (สูงสุด 3 ครั้ง/ปี)
1,000 บาท/ครั้ง
1,000 บาท/ครั้ง

บริการเสริมพิเศษ :

- บริการรถใช้ระหว่างซ่อม ฟรี 3 วัน ต่ออุบัติเหตุ ต่อปีกรมธรรม์ กรณีเป็นอุบัติเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก และเป็นฝ่ายถูก
- บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance)

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

ทุนประกันภัยหลัก (บาท)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
100,000
6,700.34
6,999.94
150,000
6,999.94
7,300.61
200,000
7,200.03
7,700.79
250,000
7,400.12
8,100.97
300,000
7,600.21
8,700.17
350,000
7,800.30
9,200.93
400,000
8,000.39
9,700.62
450,000
8,299.99
10,300.89
500,000
8,700.17
10,800.58

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันภัยรถอายุไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)
2. รถเก๋งส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัสรถ 110) ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า เฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่ม 3, 4 และ 5
3. รถกระบะ PICK UP บรรทุกส่วนบุคคล (รหัสรถ 320) ใช้เพื่อการพาณิชย์ น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส และ ไม่ใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
4. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัสรถ 210) จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง

รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย

- รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
- รถนำเข้า
- รถ Super Car เช่น Porsche, Bentley, Rolls-Royce เป็นต้น
- รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
- รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
- รถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถที่มีราคาตลาด ณ ปัจจุบันน้อยกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย
*คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการรถยนต์ชนยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการเกิดพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
**ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง
งานต่ออายุ : ค่าเบี้ยคงที่ ไม่มีส่วนลดเพิ่มในงานต่ออายุปีถัดไป
-
รถกลุ่ม 3 คือ รถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น
-
รถกลุ่ม 4 คือ รถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
-
รถกลุ่ม 5 คือ รถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (บาท/คน)
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
 
1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
1,000,000
1,000,000
 
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน
2.1 กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
 
2.2 กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
 
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
100,000
100,000
 
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
100,000
100,000
 
3.3 หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
200,000
200,000
 
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
1. การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
10,000/ปี
10,000/ปี
 
2. เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (สูงสุด 3 ครั้ง/ปี)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
1,000 บาท/ครั้ง
1,000 บาท/ครั้ง
 
บริการเสริมพิเศษ :
- บริการรถใช้ระหว่างซ่อม ฟรี 3 วัน ต่ออุบัติเหตุ ต่อปีกรมธรรม์ กรณีเป็นอุบัติเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก และเป็นฝ่ายถูก
- บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance)
 
 

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

ทุนประกันภัยหลัก (บาท)
100,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
6,700.34
6,999.94
150,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
6,999.94
7,300.61
200,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
7,200.03
7,700.79
250,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
7,400.12
8,100.97
300,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
7,600.21
8,700.17
350,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
7,800.30
9,200.93
400,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
8,000.39
9,700.62
450,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
8,299.99
10,300.89
500,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
8,700.17
10,800.58
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยรถอายุไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)
2. รถเก๋งส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัสรถ 110) ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า เฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่ม 3, 4 และ 5
3. รถกระบะ PICK UP บรรทุกส่วนบุคคล (รหัสรถ 320) ใช้เพื่อการพาณิชย์ น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส และ ไม่ใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
4. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัสรถ 210) จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง
รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย
- รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
- รถนำเข้า
- รถ Super Car เช่น Porsche, Bentley, Rolls-Royce เป็นต้น
- รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
- รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
- รถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถที่มีราคาตลาด ณ ปัจจุบันน้อยกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย
*คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการรถยนต์ชนยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการเกิดพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
**ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง
งานต่ออายุ : ค่าเบี้ยคงที่ ไม่มีส่วนลดเพิ่มในงานต่ออายุปีถัดไป
-
รถกลุ่ม 3 คือ รถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น
-
รถกลุ่ม 4 คือ รถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
-
รถกลุ่ม 5 คือ รถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น