ประกันภัย Shopping online F เก่ง

ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม ไม่ว่าจะ F หนักแค่ไหน ก็มั่นใจ

ประกันภัย Shopping online F เก่ง

ประกันสำหรับสายออนไลน์ ทั้งซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม ไม่ว่าจะ F หนักแค่ไหน ก็มั่นใจ

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1 - 5 )
5,000
10,000
30,000
50,000
100,000
150,000
1. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
-
10,000
30,000
50,000
100,000
150,000
2. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
-
10,000
30,000
50,000
100,000
150,000
3. คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้ (วงเงินรวมข้อ 3.1 - 3.2) สูงสุดต่อปี
5,000
3,000
5,000
10,000
20,000
20,000
 
3.1 กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า
จ่ายตามจริง
สูงสุด
1,000 / ครั้ง
จ่ายตามความเสียหายจริง
 
3.2 กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง*
หรือ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์
จ่ายตามจริง
สูงสุด
1,000 / ครั้ง
จ่ายตามความเสียหายจริง
4. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
-
-
-
-
10,000
20,000
5. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
-
-
-
-
-
10,000
* ความเสียหายต่อสินค้าต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิงเท่านั้น

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

อายุที่รับประกันภัย
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6
15 – 99 ปี
129
180
280
550
850
1,150

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับ
4. มูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าขนส่ง) (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

ข้อยกเว้นสำคัญ

1. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
2. กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) : ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท และไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับ หรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต
3. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม หรือสูญหาย
4. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการเงิน
5. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
6. ไม่คุ้มครองการโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อหวังผลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินดิจิทัล เงินในเกม แต้มรางวัล และระยะการบินสะสม
7. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค (Games of chance)
8. ไม่คุ้มครองสินค้าดังต่อไปนี้ สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เงินสด ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว หรือบัตรกำนัลทุกชนิด สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น สินค้าพรีออเดอร์ (pre-order)

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

หมายเหตุ

รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

วงเงินรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1 - 5 )
แผน 1
แผน 2
แผน 3
5,000
10,000
30,000
แผน 4
แผน 5
แผน 6
50,000
100,000
150,000
 
1. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
-
10,000
30,000
แผน 4
แผน 5
แผน 6
50,000
100,000
150,000
 
2. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
-
10,000
30,000
แผน 4
แผน 5
แผน 6
50,000
100,000
150,000
 
3. คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้ (วงเงินรวมข้อ 3.1 - 3.2) สูงสุดต่อปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
5,000
3,000
5,000
แผน 4
แผน 5
แผน 6
10,000
20,000
20,000
 
3.1 กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า
แผน 1
แผน 2
แผน 3
จ่ายตามจริง สูงสุด 1,000 / ครั้ง
จ่ายตามความเสียหายจริง
แผน 4
แผน 5
แผน 6
จ่ายตามความเสียหายจริง
 
 
3.2 กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง* หรือ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
จ่ายตามจริง สูงสุด 1,000 / ครั้ง
จ่ายตามความเสียหายจริง
แผน 4
แผน 5
แผน 6
จ่ายตามความเสียหายจริง
 
4. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
-
-
-
แผน 4
แผน 5
แผน 6
-
10,000
20,000
 
5. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
-
-
-
แผน 4
แผน 5
แผน 6
-
-
10,000
* ความเสียหายต่อสินค้าต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิงเท่านั้น
 
 

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

15 – 99 ปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
129
180
280
แผน 4
แผน 5
แผน 6
550
850
1,150
 
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับ
4. มูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าขนส่ง) (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
 

ข้อยกเว้นสำคัญ

1. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
2. กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) : ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท และไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับ หรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต
3. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม หรือสูญหาย
4. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการเงิน
5. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
6. ไม่คุ้มครองการโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อหวังผลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินดิจิทัล เงินในเกม แต้มรางวัล และระยะการบินสะสม
7. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค (Games of chance)
8. ไม่คุ้มครองสินค้าดังต่อไปนี้ สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เงินสด ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว หรือบัตรกำนัลทุกชนิด สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น สินค้าพรีออเดอร์ (pre-order)
 

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 

หมายเหตุ

รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย