ประกันภัย F เก่ง

ประกันภัย F เก่ง

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1 - 3)
5,000
25,000
160,000
ส่วนที่ 1 คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์(E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
-
15,000
100,000
ส่วนที่ 2 คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุ ต่อไปนี้ (วงเงินรวมข้อ 2.1 - 2.2) คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
5,000
10,000
30,000
2.1 กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง (ไม่รวมสินค้าพรีออเดอร์)
2.2 ได้รับสินค้าไม่ครบจำนวนตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่ได้รับเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิง** สินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์


จ่ายตามจริง
ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง


จ่ายตามจริง
ไม่เกินทุนประกันภัย


จ่ายตามจริง
ไม่เกินทุนประกันภัย
ส่วนที่ 3 คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง (ไม่รวมสินค้าพรีออเดอร์) คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
-
-
30,000
เบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท)
129
299
999
** ลักษณะ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสินค้า ได้แก่ รูปร่าง สี ขนาด กายภาพ หมายถึง ลักษณะภายนอกของสินค้า เสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึง ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถใช้งานได้จากสินค้าตามรายการที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. สามารถทำประกันภัยได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์
3. มูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) (ไม่รวมค่าขนส่ง)

คำเตือน

โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ตัวอย่างสินค้าคุ้มครอง

1. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องสำอาง
2. อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป กล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ มือถือและอุปกรณ์เสริม เครื่องเล่นเกมส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4. อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน และหนังสือ
5. สินค้าแม่และเด็ก
6. อุปกรณ์กีฬา และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ตัวอย่างสินค้าไม่คุ้มครอง

1. สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด
2. เงินสด ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว บัตรกำนัล และคูปองส่วนลดทุกชนิด
3. เพชรพลอย อัญมณี
4. แสตมป์ เหรียญ โบราณวัตถุ พระเครื่อง และเครื่องรางของขลัง
5. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลทุกชนิด แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว แบบบ้าน และแบบลายผ้า
6. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม และกระจก
7. อาหารสด และเครื่องดื่มทุกชนิด
8. พืช ต้นไม้ และสัตว์
9. สินค้าประมูล สินค้าพรีออเดอร์ ฯลฯ

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ส่วนที่ 1.ข้อยกเว้นสำหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆจากการจ่ายเงินล่าช้าและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
 • การโจรกรรมเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรชำระเงินที่ออกโดยผู้ออกบัตร ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
 • การกระทำที่ไม่สุจริตของบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัย (ไม่ว่าจะมีการยกเลิกการอนุญาตดังกล่าวหรือไม่) เพื่อเข้าถึงบ้านของผู้เอาประกันภัย หรือรหัสผ่าน หรือการรับรองการเข้าถึงอื่นๆระบบคอมพิวเตอร์ บัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) ของผู้เอาประกันภัย
 • การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยถูกบุคคลภายนอกหลอกลวงโดยทุจริต เพื่อให้ชำระเงินล่วงหน้าโดยสัญญาว่าในภายหลังจะชำระเงิน หรือให้สินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามากกว่าแก่ผู้เอาประกันภัย
ส่วนที่ 2 (รวมข้อ 2.1-2.2) ข้อยกเว้นสำหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การโอนเงินหรือการชำระเงินที่กระทำเพื่อหวังว่าจะได้รับเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด (ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋วหรือบัตรกำนัลทุกชนิด) สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือ มีข้อจำกัด แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าประกันภัยสินค้า
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมากจากการขนส่งสินค้า
 • การริบทรัพย์โดยศุลกากร
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • คุณภาพของสินค้า
ส่วนที่ 3 ข้อยกเว้นสำหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการถูกฉ้อโกงในการขายสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์
ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การโอนเงินหรือการชำระเงินที่กระทำเพื่อหวังว่าจะได้รับเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด (ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว หรือบัตรกำนัลทุกชนิด) สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือมีข้อจำกัด แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อ ผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าประกันภัยสินค้า
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมากจากการขนส่งสินค้า
 • การริบทรัพย์โดยศุลกากร
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • คุณภาพของสินค้า
 • การตกเป็นบุคคลล้มละลายของผู้ขายหรือผู้จัดหาสินค้า

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
 • การกระทำผิดทางอาญา การทุจริต ความประมาท การกระทำโดยเจตนา หรือการกระทำโดยประสงค์ร้ายใดๆ ของสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงของผู้เอาประกันภัย
 • ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงิน ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย
 • การบาดเจ็บทางร่างกายแก่บุคคล ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมทั้งการสึกหรอ
 • กิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวิชาชีพ
 • สงคราม การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การลุกฮือของพลเมือง การจลาจล การก่อกบฏ การปฏิวัติ การนัดหยุดงานโดยผิดกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
 • การใช้ข้อมูลซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
 • ความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มมีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
 • การล้มเหลวหรือหยุดชะงักของการให้บริการโดยบุคคลภายนอก ได้แก่ ระบบโทรคมนาคม การให้บริการอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม เคเบิลไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา หรือการให้บริการสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่ หรือการปนเปื้อน หรือการระเบิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใดๆแห่งการแตกแยกตัวทาง นิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
 • เนื้อหาที่ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย แต่ข้อยกเว้นนี้จะไม่ใช้กับความคุ้มครองที่อยู่ภายใต้หมวดความคุ้มครองความสูญเสียจากการดูหมิ่นทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือการหมิ่นประมาท
 • การจับกุม การยึด การเกณฑ์ การทำลายหรือทำให้เสียหายโดยกฎหมายหรือคำสั่งโดยของหน่วยงานราชการ รัฐ สาธารณะ ทั้งพลเรือนหรือทางทหาร
 • เงินที่อยู่กระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) ซึ่งเก็บอยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินบาท
 • สกุลเงินในเกมส์ สกุลเงินดิจิทัล แต้มรางวัล และระยะการบินสะสม
 • การตกเป็นบุคคลล้มละลายของธนาคารหรือผู้ออกบัตร
 • ความสูญเสียใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนหรือการคืนเงินจากผู้ออกบัตร ธนาคาร หรือผู้ขาย หรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้รับภายในระยะเวลาอันควร
 • ความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขัน ชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค (games of chance)
 • การก่อการร้าย เว้นแต่ในกรณีของการก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกระทำผิดกฎหมายโดยเจตนา ไตร่ตรองไว้ก่อนและโจมตีโดยมุ่งประสงค์ทางการเมือง หรือการขู่ว่าจะโจมตีโดยบุคคลภายนอกต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่นำไปสู่ความสูญเสียภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เว้นแต่เป็นความสูญเสียที่เกิดจากการขู่กรรโชกให้ซื้อ ขู่กรรโชกให้ชำระเงินหรือโอน หรือการชำระเงินที่กระทำเพราะคาดหวังว่าจะได้รับเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงิน สด สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือถูกจำกัด
 • การประท้วง หรือสภาพอากาศแปรปรวน

ข้อมูลการติดต่อกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. สามารถส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทนมาได้ ดังนี้
1.1 ทาง @Line :
     Line Official Account
     Name  : MTIClaimfgeng
     LINE ID : @mticlaimfgeng
 
หรือ
1.2 ทาง E-Mail : mti_kbankonline@muangthaiinsurance.com
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล mti_kbankonline@muangthaiinsurance.com หรือโทร.สอบถามได้ที่ Call Center โทร.1484

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

วงเงินรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1 - 3)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
5,000
25,000
160,000
 
ส่วนที่ 1 คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์(E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
-
15,000
100,000
 
ส่วนที่ 2 คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุ ต่อไปนี้ (วงเงินรวมข้อ 2.1 - 2.2) คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
5,000
10,000
30,000
2.1 กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง (ไม่รวมสินค้าพรีออเดอร์)
2.2 ได้รับสินค้าไม่ครบจำนวนตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่ได้รับเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิง** สินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง
จ่ายตามจริง ไม่เกินทุนประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินทุนประกันภัย
 
ส่วนที่ 3 คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง (ไม่รวมสินค้าพรีออเดอร์) คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
-
-
30,000
** ลักษณะ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสินค้า ได้แก่ รูปร่าง สี ขนาด กายภาพ หมายถึง ลักษณะภายนอกของสินค้า เสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึง ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถใช้งานได้จากสินค้าตามรายการที่สั่งซื้อ
 
 
เบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
129
299
999
 
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. สามารถทำประกันภัยได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์
3. มูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) (ไม่รวมค่าขนส่ง)
 

คำเตือน

โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

หมายเหตุ

การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

ตัวอย่างสินค้าคุ้มครอง

1. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องสำอาง
2. อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป กล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ มือถือและอุปกรณ์เสริม เครื่องเล่นเกมส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4. อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน และหนังสือ
5. สินค้าแม่และเด็ก
6. อุปกรณ์กีฬา และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 

ตัวอย่างสินค้าไม่คุ้มครอง

1. สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด
2. เงินสด ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว บัตรกำนัล และคูปองส่วนลดทุกชนิด
3. เพชรพลอย อัญมณี
4. แสตมป์ เหรียญ โบราณวัตถุ พระเครื่อง และเครื่องรางของขลัง
5. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลทุกชนิด แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว แบบบ้าน และแบบลายผ้า
6. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม และกระจก
7. อาหารสด และเครื่องดื่มทุกชนิด
8. พืช ต้นไม้ และสัตว์
9. สินค้าประมูล สินค้าพรีออเดอร์ ฯลฯ
 

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ส่วนที่ 1.ข้อยกเว้นสำหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆจากการจ่ายเงินล่าช้าและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
3. การโจรกรรมเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรชำระเงินที่ออกโดยผู้ออกบัตร ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
4. การกระทำที่ไม่สุจริตของบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัย (ไม่ว่าจะมีการยกเลิกการอนุญาตดังกล่าวหรือไม่) เพื่อเข้าถึงบ้านของผู้เอาประกันภัย หรือรหัสผ่าน หรือการรับรองการเข้าถึงอื่นๆระบบคอมพิวเตอร์ บัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) ของผู้เอาประกันภัย
5. การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยถูกบุคคลภายนอกหลอกลวงโดยทุจริต เพื่อให้ชำระเงินล่วงหน้าโดยสัญญาว่าในภายหลังจะชำระเงิน หรือให้สินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามากกว่าแก่ผู้เอาประกันภัย
 
ส่วนที่ 2 (รวมข้อ 2.1-2.2) ข้อยกเว้นสำหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
1. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การโอนเงินหรือการชำระเงินที่กระทำเพื่อหวังว่าจะได้รับเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด (ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋วหรือบัตรกำนัลทุกชนิด) สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือ มีข้อจำกัด แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าประกันภัยสินค้า
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมากจากการขนส่งสินค้า
5. การริบทรัพย์โดยศุลกากร
6. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7. คุณภาพของสินค้า
 
ส่วนที่ 3 ข้อยกเว้นสำหรับหมวดข้อตกลงคุ้มครองการถูกฉ้อโกงในการขายสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์
ข้อตกลงความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
1. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การโอนเงินหรือการชำระเงินที่กระทำเพื่อหวังว่าจะได้รับเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด (ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว หรือบัตรกำนัลทุกชนิด) สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือมีข้อจำกัด แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อ ผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าประกันภัยสินค้า
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมากจากการขนส่งสินค้า
5. การริบทรัพย์โดยศุลกากร
6. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7. คุณภาพของสินค้า
8. การตกเป็นบุคคลล้มละลายของผู้ขายหรือผู้จัดหาสินค้า
 

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
1. การกระทำผิดทางอาญา การทุจริต ความประมาท การกระทำโดยเจตนา หรือการกระทำโดยประสงค์ร้ายใดๆ ของสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงของผู้เอาประกันภัย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงิน ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย
3. การบาดเจ็บทางร่างกายแก่บุคคล ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมทั้งการสึกหรอ
4. กิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวิชาชีพ
5. สงคราม การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การลุกฮือของพลเมือง การจลาจล การก่อกบฏ การปฏิวัติ การนัดหยุดงานโดยผิดกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
6. การใช้ข้อมูลซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
7. ความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มมีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
8. การล้มเหลวหรือหยุดชะงักของการให้บริการโดยบุคคลภายนอก ได้แก่ ระบบโทรคมนาคม การให้บริการอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม เคเบิลไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา หรือการให้บริการสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด
9. การแผ่รังสี หรือการแพร่ หรือการปนเปื้อน หรือการระเบิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใดๆแห่งการแตกแยกตัวทาง นิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
10. เนื้อหาที่ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย แต่ข้อยกเว้นนี้จะไม่ใช้กับความคุ้มครองที่อยู่ภายใต้หมวดความคุ้มครองความสูญเสียจากการดูหมิ่นทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือการหมิ่นประมาท
11. การจับกุม การยึด การเกณฑ์ การทำลายหรือทำให้เสียหายโดยกฎหมายหรือคำสั่งโดยของหน่วยงานราชการ รัฐ สาธารณะ ทั้งพลเรือนหรือทางทหาร
12. เงินที่อยู่กระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) ซึ่งเก็บอยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินบาท
13. สกุลเงินในเกมส์ สกุลเงินดิจิทัล แต้มรางวัล และระยะการบินสะสม
14. การตกเป็นบุคคลล้มละลายของธนาคารหรือผู้ออกบัตร
15. ความสูญเสียใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนหรือการคืนเงินจากผู้ออกบัตร ธนาคาร หรือผู้ขาย หรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้รับภายในระยะเวลาอันควร
16. ความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขัน ชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค (games of chance)
17. การก่อการร้าย เว้นแต่ในกรณีของการก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกระทำผิดกฎหมายโดยเจตนา ไตร่ตรองไว้ก่อนและโจมตีโดยมุ่งประสงค์ทางการเมือง หรือการขู่ว่าจะโจมตีโดยบุคคลภายนอกต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่นำไปสู่ความสูญเสียภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เว้นแต่เป็นความสูญเสียที่เกิดจากการขู่กรรโชกให้ซื้อ ขู่กรรโชกให้ชำระเงินหรือโอน หรือการชำระเงินที่กระทำเพราะคาดหวังว่าจะได้รับเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงิน สด สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือถูกจำกัด
18. การประท้วง หรือสภาพอากาศแปรปรวน
 
 

ข้อมูลการติดต่อกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. สามารถส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทนมาได้ ดังนี้
1.1 ทาง @Line :
     Line Official Account
     Name  : MTIClaimfgeng
     LINE ID : @mticlaimfgeng
 
หรือ
1.2 ทาง E-Mail : mti_kbankonline@muangthaiinsurance.com
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล mti_kbankonline@muangthaiinsurance.com หรือโทร.สอบถามได้ที่ Call Center โทร.1484
 
เงื่อนไขการสมัครเอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์
 
1.การกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน และความเป็นจริงทุกประการ เพราะ อาจเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

2.การระบุผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันกับผู้เอาประกันภัย โดยมีฐานะดังต่อไปนี้เท่านั้น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย บิดา มารดา คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และเครือญาติตามสายเลือด เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น

3.การชำระเบี้ยประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามวิธีการ และช่องทางที่บริษัทกำหนด อันถือเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยกับบริษัทโดยตรง หากต้องการชำระเบี้ยประกันภัยทางช่องทางอื่น โปรดติดต่อบริษัทโดยตรง

4.ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยและได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยตามใบคำขอเอาประกันภัยแล้วเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

5.การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การสมัครเอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการสมัครเอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์ทุกข้อแล้ว โดยตกลงและยินยอมว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยนี้