ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Muang Thai Happy Trip

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • คำนวณราคา
  • กรอกข้อมูล
  • ชำระเงิน
*เอกสารกรมธรรม์  
*โซนการเดินทาง
*ประเทศที่เดินทาง (เลือกได้สูงสุด 3 ประเทศ)
** ประเทศปลายทางที่ไม่คุ้มครอง : เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจัน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุสเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย, เฮติ
*รูปแบบการเดินทาง
*วันที่เดินทาง  
*จำนวนผู้เอาประกันภัย
*แบบเบี้ยประกันภัย
*ทุนประกันภัย (บาท)
รายการเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
0.00 บาท
อากรแสตมป์
0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
0.00 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม / คน
0.00 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น
0.00