ประกันภัยรถยนต์ 2+ Short Term

คุ้มครอง 90 วัน

ประกันภัยรถยนต์ 2+ Short Term

คุ้มครอง 90 วัน

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
รถเก๋ง + รถกระบะ
รหัส 110 + 320
รถตู้โดยสาร
รหัส 210
จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่และโดยสาร)
5 ที่นั่ง
5 ที่นั่ง
 
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต (บาท/คน)
ของบุคคลภายนอก(รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท/ครั้ง)
500,000
10,000,000
500,000
10,000,000
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
1,000,000
1,000,000
 
ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน (บาท/ครั้ง)
ตามทุนประกันภัยหลัก
ตามทุนประกันภัยหลัก
2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)
ตามทุนประกันภัยหลัก
ตามทุนประกันภัยหลัก
 
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
100,000
100,000
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
100,000
100,000
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)
200,000
200,000

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

ทุนประกันภัยหลัก (บาท)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
100,000
1,850.12
1,950.13
150,000
1,900.52
2,000.26
200,000
2,000.26
2,050.39
250,000
2,100.52
2,150.13
300,000
2,200.26
2,300.51
350,000
2,350.12
2,450.39
400,000
2,450.39
2,550.12
450,000
2,600.25
2,700.00
500,000
2,750.12
2,850.64

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รหัสรถ 110 ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รับรถกลุ่ม 3, 4 และ 5
2. รหัสรถ 210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง
3. รหัสรถ 320 ใช้เพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส ห้ามใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
**คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการรถยนต์ชนยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการเกิดพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
**ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง
งานต่ออายุ : ค่าเบี้ยคงที่ ไม่มีส่วนลดเพิ่มในงานต่ออายุปีถัดไป
-
รถกลุ่ม 3 คือ รถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น
-
รถกลุ่ม 4 คือ รถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
-
รถกลุ่ม 5 คือ รถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต ของบุคคลภายนอก(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
 
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
1,000,000
1,000,000
 
ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
ตามทุนประกันภัยหลัก
ตามทุนประกันภัยหลัก
 
2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
ตามทุนประกันภัยหลัก
ตามทุนประกันภัยหลัก
 
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
100,000
100,000
 
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
100,000
100,000
 
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
200,000
200,000
 
 

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

ทุนประกันภัยหลัก (บาท)
100,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
1,850.12
1,950.13
150,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
1,900.52
2,000.26
200,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
2,000.26
2,050.39
250,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
2,100.52
2,150.13
300,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
2,200.26
2,300.51
350,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
2,350.12
2,450.39
400,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
2,450.39
2,550.12
450,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
2,600.25
2,700.00
500,000
รถเก๋ง + รถกระบะ
รถตู้โดยสาร
2,750.12
2,850.64
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รหัสรถ 110 ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รับรถกลุ่ม 3, 4 และ 5
2. รหัสรถ 210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง
3. รหัสรถ 320 ใช้เพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส ห้ามใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
**คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการรถยนต์ชนยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการเกิดพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
**ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง
งานต่ออายุ : ค่าเบี้ยคงที่ ไม่มีส่วนลดเพิ่มในงานต่ออายุปีถัดไป
-
รถกลุ่ม 3 คือ รถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น
-
รถกลุ่ม 4 คือ รถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
-
รถกลุ่ม 5 คือ รถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น