​​​​​​​ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย P.A. Sport Lover

​​​​​​​ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย P.A. Sport Lover

ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000
300,000
 
 
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย
30,000
50,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
30,000
50,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1)
100,000
300,000
5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะเข้าชมการแข่งขันกีฬา (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1)
100,000
300,000
6. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี)
-
1,000
 
 
7. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย)
5,000
10,000
8. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย) (จ่ายตามตารางที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย)
-
5,000
 
 
เบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท)
399
999

คำถามที่พบบ่อย

อุบัติเหตุแบบไหนบ้างที่ไม่คุ้มครอง ?
 
ตอบ
อุบัติเหตุที่ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
หากอุบัติเหตุต้องมีการผ่าตัดหรือเอ็กซเรย์ ประกันจ่ายให้หรือไม่ ?
 
ตอบ
จ่าย เนื่องจากค่าผ่าตัดและเอ็กซเรย์รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
แผน 1
แผน 2
100,000
300,000
 
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย
แผน 1
แผน 2
30,000
50,000
 
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
แผน 1
แผน 2
30,000
50,000
 
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1)
แผน 1
แผน 2
100,000
300,000
 
5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะเข้าชมการแข่งขันกีฬา (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1)
แผน 1
แผน 2
100,000
300,000
 
6. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี)
แผน 1
แผน 2
-
1,000
 
7. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย)
แผน 1
แผน 2
5,000
10,000
 
8. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย) (จ่ายตามตารางที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย)
แผน 1
แผน 2
-
5,000
 
เบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท)
แผน 1
แผน 2
399
999
 
 

คำถามที่พบบ่อย

อุบัติเหตุแบบไหนบ้างที่ไม่คุ้มครอง ?
 
ตอบ
อุบัติเหตุที่ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
หากอุบัติเหตุต้องมีการผ่าตัดหรือเอ็กซเรย์ ประกันจ่ายให้หรือไม่ ?
 
ตอบ
จ่าย เนื่องจากค่าผ่าตัดและเอ็กซเรย์รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล